UITLAATSERVICE — ALGEMENE VOORWAARDEN

Honden uitlaat service `Gaat ie Mee` (hierna te noemen `Gaat ie mee`) en de eigenaar/verzorger (hierna te noemen E/V) van de hond(en) komen overeen de volgende voorwaarden na te leven:

Algemene voorwaarden m.b.t. het uitlaten van de hond(en):

1. `Gaat ie mee` laat de hond(en) gedurende een uur per keer uit;

2. De hond(en) wordt uitgelaten tussen 10.00 uur en 17.00 uur;

3. Het uitlaten vindt plaats in de natuur;

4. `Gaat ie Mee` verplicht zich zorgvuldig te handelen m.b.t. de veiligheid en het welbevinden van de hond(en);

5. In geval van een calamiteiten schakelt `Gaat ie Mee` zonodig een dierenarts in. De kosten hiervoor zijn voor de E/V;

6. De E/V zorgt dat de hond(en) jaarlijks de cocktail- en de kennelhoestenting ontvangen;

7. De E/V is WA-verzekerd;

8. De E/V is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door `Gaat ie Mee` of derden, veroorzaakt door de hond(en);

9. De E/V zorgt dat de hond(en) een penning met naam en telefoonnummer van `Gaat ie mee` draagt;

10. De E/V zorgt dat de hond(en) een lederen of linnen halsband draagt;

11. De E/V draagt er zorg voor dat `Gaat ie Mee` toegang heeft tot de plaats waar de hond(en) zich bevindt;

12. De E/V maakt geen gebruik van de diensten van `Gaat ie Mee` ten tijde dat de hond(en) loops is. De E/V stelt `Gaat ie mee` zo snel mogelijk op de hoogte van dit feit;

13. `Gaat ie Mee` behoudt zich het recht voor om tijdens zeer slechte weersomstandigheden, ten gevolge van sneeuw en gladheid, of ziekte af te zien van het uitlaten van de hond(en) van de E/V. Gaat ie Mee geeft dit door aan de E/V zodra sprake is van een dergelijke omstandigheid;

14. `Gaat ie Mee` behoudt zich het recht voor om de honden uitlaat service tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. `Gaat ie Mee` heeft recht op 25 vakantiedagen per jaar met uitzondering van cursusdagen voor de te volgen hondenopleidingen. Gaat ie Mee dient vakanties en cursusdagen minimaal twee weken vooraf mede te delen aan de E/V;

15. `Gaat ie Mee` werkt niet op officiële feestdagen en op 31 december;

16. In het begin van de maand ontvangt u een factuur waar de totaalkosten voor het uitlaten van uw hond(en) van die maand opstaan, deze dient door de E/V binnen 10 dagen voldaan te worden. Eventuele wijzingen gedurende de maand worden de maand daarop verwerkt.

17. De E/V dient een plotselinge afzegging uiterlijk een werkdag voor het uitlaten van de hond(en) door te geven aan `Gaat ie Mee`. Indien de E/V niet heeft afgezegd en `Gaat ie Mee` tevergeefs is komen voorrijden, wordt het volledige bedrag van het uitlaten in rekening gebracht;

18. Eventuele wijzigingen, bijvoorbeeld in de frequentie van het uitlaten of beëindiging van het uitlaten, dienen minimaal twee weken van tevoren door de E/V aan `Gaat ie Mee` doorgegeven te worden;

19. `Gaat ie Mee` behoudt zich het recht voor honden te weigeren en/of de overeenkomst tussentijds te beëindigen. De reden daarvan zal zij, indien de E/V daarom verzoekt mededelen;

20. Veranderingen in de Algemene Voorwaarden en prijswijzigingen dienen twee maanden tevoren door `Gaat ie Mee` aan de E/V kenbaar gemaakt te worden.