GEDRAGSTHERAPIE — VEEL GESTELDE VRAGENWanneer schakel ik een gedragstherapeut in?
Een gedragstherapeut kan op allerlei manieren een helpende hand bieden. Het kan hierbij gaan om allerlei vormen van gedrag dat door u als eigenaar als probleem of als ongewenst wordt ervaren, zoals niet alleen kunnen zijn, agressie naar mensen of andere honden, onzindelijkheid, veel blaffen, angst, hyperactiviteit, weglopen, van de straat eten, etc.


Hoe werkt de gedragtherapie?
Tijdens de therapie krijgt u als eigenaar individuele hulp en begeleiding aan huis bij het toepassen van gedragsveranderende technieken en eventuele hulpmiddelen om het probleemgedrag van de hond te verhelpen en/of te voorkomen.


Hoe is de werkwijze?
Tijdens het eerste huisbezoek heb ik als gedragstherapeut een uitgebreid gesprek met de eigenaar en eventuele andere betrokkenen, welke ongeveer 1,5 tot 2 uur in beslag neemt. Tijdens dit gesprek verzamel ik niet alleen gegevens over het probleemgedrag (wanneer, waar, hoe, tegen wie/wat, hoe lang, hoe vaak, sinds wanneer etc.), maar ook gegevens over o.a. het gedrag van de hond in allerlei andere situaties, omgangswijze van de eigenaar (uitlaten, voeding, belonen, straffen, training etc.), afkomst en achtergrond van de hond.

Al deze gegevens worden genoteerd op een speciaal formulier, de zgn. “gedragsstatus”. Op systematische wijze wordt een zo compleet mogelijk beeld verkregen van het gedrag en karakter van de hond en van de wijze waarop de eigenaar met de hond omgaat. Indien nodig wordt er een korte gedragstest afgenomen of een korte wandeling gemaakt om de relatie tussen de eigenaar en de hond beter te kunnen doorgronden.

Nadat alle zaken op een rijtje gezet zijn, leg ik als gedragstherapeut aan de eigenaar uit waarom de hond zich zo gedraagt en wat er aan het probleem gedaan kan worden. Belangrijk is dat de eigenaar inzicht krijgt in de oorzaken van het probleem en de rol die hij/zij evt. gespeeld heeft bij de ontwikkeling van het probleemgedrag.


Waarom moet ik voordat het huisbezoek plaatsvindt een vragenformulier invullen?
Op deze manier kom ik goed beslagen ten ijs en heb ik me al een beetje voor kunnen bereiden op het probleemgedrag zodat het intakegesprek wat soepeler verloopt.


Op het vragenformulier staan vragen die voor mij niet relevant zijn moet ik deze dan toch invullen?
Ja! Het is voor mij belangrijk een totaalbeeld van de hond te krijgen om tot een juiste diagnose te komen.


Waarom is het intakegesprek meestal in de thuissituatie van de hond?
In de meeste gevallen kom ik bij u thuis. Thuis voelen de honden zich meestal op hun gemak en kan ik veel beter zien hoe de hond zich gedraagt ten opzichte van u, uw huisgenoten, eventuele bezoekers en andere huisdieren. Als het probleem zich rondom zijn woonomgeving afspeelt ben ik in de gelegenheid ook hier na te kijken. Vaak is het b.v. zo dat een hond die uitvalt naar andere honden dit in een vreemde omgeving niet doen.