OPVANG IN HUIS — VOORWAARDEN

Een tijdelijk opvangadres voor uw hond

Honden uit de vaste uitlaatgroepen kunnen bij `Gaat ie Mee` komen logeren als de baas voor langere tijd op vakantie gaat of een weekendje weg wil. De hond verblijft dan samen met mijn eigen honden in mijn woonhuis en gaat twee keer per dag mee met de vaste uitlaatgroepen.

Deze extra service geldt alleen voor honden uit mijn vaste uitlaatgroepen. Deze honden ken ik zelf goed en ik weet dan ook zeker dat ze goed samen kunnen leven met mijn eigen honden. Bovendien kan ik niet telkens een vreemde logeerhond in een uitlaatgroep meenemen. Dit kan teveel onrust in de groep veroorzaken.

Heeft u opvang nodig voor uw hond? Bel dan (040) 255 1717 of 06 - 5113 8812 of mail naar info@gaatiemee.nl voor een logeerafspraak.